• Łamiąc stereotypy – Grodno

    W momencie gdy pada nazwa jakiegoś kraju w głowie wielu z nas pojawia się wyobrażenie jak dane miejsce prawdopodobnie wygląda. Myślę jednak, że jeśli chodzi o Białoruś i Białorusinów, wiemy niewiele.             Pomysł…

https://moimrytmem.pl/newsletter/