• U źródeł Wisły – Barania Góra

  Barania Góra to mniej znany szczyt niż Rysy czy Śnieżka. Tutaj jednak leży źródło Wisły, największej rzeki w Polsce.             Beskid Śląski to niewysokie pasmo górskie znajdujące się w południowej Polsce. Wraz z…

 • Jak utrzyma? pasj? do podr?y w czasie pandemii?

  Sytuacja pandemii przynios?a mi?o?nikom podr?y wiele ogranicze?. Nie oznacza to jednak, ?e czas obostrze? nale?y spisa? na straty.                 Sytuacja zwi?zana z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa bardzo wyra?nie wp?yn??a na wiele ga??zi gospodarki. Dotyczy…

 • Historia skryta pod ziemi? – Rabat

  Wybieraj?c si? na Malt? z regu?y chcemy jak najwi?cej czasu sp?dzi? na s?o?cu. Tymczasem warto sprawdzi? co kryj? podziemia.                 Rabat to nazwa miasta i jednostki administracyjnej znajduj?cej si? w zachodniej cz??ci Malty.…

 • W Ba?niowych Zau?kach – Mdina

  Mdina – o tej dawnej stolicy Malty mwi si?, ?e jest miastem ciszy. Czy jednak ba?niowe miejsce wci?? zas?uguje na to miano?             Mdina to malta?skie miasto o typowo ?redniowiecznym charakterze, b?d?ce dawn?…

 • Marsaxlokk portowe targowisko

  S? takie miejsca w ktrych zatrzyma? si? czas. Jedno z nich znajduje si? na s?onecznej Malcie. Niedzielny targ             Marsaxlokk to niewielka miejscowo?? znajduj?ca si? na po?udniowo wschodnim wybrze?u Malty. Miasteczko…

https://moimrytmem.pl/newsletter/